Sunday, August 30, 2009

KEMENANGAN MUHAMMAD BIN ABDULLAH (I)

Kemenangan Muhammad bin Abdullah SAW (I)


Berkumandangnya jutaan manusia di belahan bahagian bumi Timur dan Barat, yang selalu diulang-ulang baik di pertengahan malam dan di kala siang hari : Tiada Tuhan melainkan Allah, Dan Muhammad itu Pesuruh Allah. Berkumandangnya suara seperti ini selama lebih empat belas abad dan tidak pernah bungkam atau berhenti. Negara demi negara telah berganti. Keadaan demi keadaan telah bertukar. Tetapi seruan abadi itu tetap tidak pernah berubah, seruan yang telah tertanam di hati nurani zaman.
Berkumandangnya suara-suara ini, adalah suatu bukti yang hidup, bukti yang berbicara tentang kemenangan Muhammad bin Abdullah SAW.

Kemenangan itu diperoleh bukan dalam pertempuran, bukan penakalukan kota Mekah, bukan memerintah seluruh Jazirah Arab. Bukan menundukkan kaum imperialis Kisra dan Kaisar. Tetapi ia adalah kemenangan universal yang telah masuk ke dalam tubuh kehidupan, mengubah jalannya sejarah, menukar nasib alam, dan terpateri dalam hati nurani zaman.

Kemenangan ini adalah suatu kemenangan yang tidak dapat dihilangkan oleh kelemahan seketika umat Islam dalam waktu tertentu. Nilainya tidak akan pernah berkurang kerana lahirnya falsafah-falsafah dan mazhab-mazhab yang baru. Cahayanya tiadk akan pernah redup oleh menangnya suatu kelompok terhadap kelolpok lain di satu bahagian dunia. Kerana akarnya terhunjam pada alam semesta, tertanam dalam hati nurani manusia, mengalir dalam saluran-saluran kehidupan.

Kemenangan yang buktinya terdapat dalam diri sendiri tidak memerlukan bukti dan keterangan lagi. Sekarang marilah kita cuba mengetahui sebab-sebabnya dan cara-caranya, agar kita dapat menggunakan sebab-sebab itu sekarang ini.

Tidak dapat diragukan lagi bahawa Allah mengkehendaki MUhammad bin Abdullah SAW itu memang. Allah mengkehendaki agama yang lurus ini berkuasa. tetapi Allah tidak mau kalau kemenangan itu diperoleh dengan mudah sahaja. Allah tidak ingin menjadikan kemenangan itu suatu mukjizat di mana tidak termasuk usaha manusia dan peralatan. Tetapi Allah mengkehendaki usaha manusia dan peralatan. Allah mengkehendaki kemenangan itu berupa hasil yang wajar dari usaha dan perjuangan Rasulallah SAW merupakan konsekuensi yang logik dari pengorbanan beliau dan pengorbanan para sahabatnya.

Orang yang ingin mengetahui bagaimana kemenangan Rasul, dan bagaimana kemenangan Islam, maka ia hendaklah mempelajarinya dalam diri peribadinya, dalam tingkah lakunya, dalam sejarahnya, dan dalam perjuangannya. Dengan itu ia akan mengetahui bahawa jalan kemenangan itu jelas tanda-tandanya. Cara-caranya tersusun lengkap. Sebab-sebabnya jelas. Siapa yang ingin untuk mencapai kemenangan di mana sahaja dan di tempat mana sahaja, dapat menjadikan suri tauladan pada diri Rasulallah SAW itu snediri.

Muhammad bin Abdullah SAW telah menang. Kemenangannya itu mempunyai tiga unsur, di mana tersimpan seluruh persyaratan-persyaratannya. Muhammad bin Abdullah SAW telah menang menang ketika para pemimpin Quraisyi datang kepada bapa saudaranya Abu Talib untuk bertukar pendapat. Mereka meminta kepadanya untuk menawarkan kepada anak saudaranya itu yang agamanya telah menggelisahkan mereka, menghancurkan adat kebiasaan mereka dan menggoncangkan dasar-dasar kepercayaan mereka. Mereka meminta agar Muhammad SAW diam tentang agama mereka, tentang mereka sendiri. Kalaum mahu wang akan diberi. kalau mahu kekuasaan akan diberi kekuasaan. Ia boleh memperlakukan mereka sekehendak hatinya.


Syed Qutb,
Disunting dari:
Dirasatul Islamiyyah,
17.8.2009

No comments:

Post a Comment