Thursday, May 13, 2010

DUNIA KEUSAHAWANAN

Dalam bab dunia keusahawanan ini, saya cuba untuk tidak memilih sesiapa sahaja, kecuali mereka yang berjaya dalam bidang ini. Apa yang ingin saya sampaikan ialah bagaimana mereka berjaya membina satu dunia keusahawanan sehingga mereka dibenali du dunia ini. Bukan Amerika, Arab atau Melayu yang menjadi pilihan, tetapi kisah-kisah kejayaan mereka mudah-mudahan menyuntik semangat usahawan di kalangan masyarakat kita. Ekonomi adalah salah satu kekuatan yang sehingga ini kita agak ketinggalan. Dengan menceburi dunia keusahawanan ini, insyaallah kita dapat memantapkan lagi ekonomi kita di samping membantu kaum yang lemah dan memerlukan. Nabi kita juga adalah seorang usahawan sebelum menjadi Ketua Negara Islam yang pertama.

AlKundangi,
13.5.2010

No comments:

Post a Comment