Sunday, May 2, 2010

EMEL DARI SEORANG SAHABAT-SERBAN

Salam

Serban itu sebahagian dari sunnah/pakaian Nabi Muhammad SAW.. Kalau tak mahu pakai pun.. Janganlah sampai menghina/membenciny a..

“Suatu hari setelah solat subuh, Rasulullah saw menasihati dengan satu nasihat yang begitu mendalam, hingga air mata kami pun mengalir dan hati-hati kami pun bergetar, kemudian berkatalah seseorang: “Sungguh ini adalah nasihat orang yang mahu berpisah, lalu apa yang akan engkau pesankan kepada kami wahai Rasulullah saw? ” beliau pun bersabda “Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang hamba dari Habasyah , karena sesungguhnya sesiapa diantara kamu yang masih hidup selepas daripada aku, dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin (para sahabat) yang mendapat petunjuk, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian (pegang erat-erat jangan sampai terlepas), dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini (bid’ah), karena setiap bid’ah adalah kesesatan.” ( HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata hadits ini Hasan shahih)

Sabda Nabi SAW :

"AKULAH ORANG YANG PALING ALIM DAN BERTAQWA, namun aku juga tidur dan
berkahwin, barangsiapa yang membenci Sunnahku, dia bukanlah
dari kalanganku" - riwayat Muslim.WAllahua3lam
Wassalam
Hizamri

No comments:

Post a Comment